Voordelen

De arbeidsmobiliteit op de Nederlandse arbeidsmarkt is de afgelopen twintig jaar
sterk toegenomen. Met name binnen flexintensieve sectoren, waarbij per medewerker relatief weinig gewerkte uren tegenover de hogere administratielast staan (kleine parttime banen,
oproepcontracten etcetera), wordt veel gebruik gemaakt van payrolling om de administratieve druk te kan verlagen.

Ideaal voor startende bedrijven

Kleine, startende bedrijven gebruiken payrolling vaak als opstap voor het aannemen van personeel. Dit is dikwijls het geval wanneer er geen tijd of kennis aanwezig is binnen de onderneming om het personeel op de eigen loonlijst te zetten.

Personeel op proef

Tevens wordt payrolling regelmatig ingezet als proeftermijn voor nieuwe
vaste medewerkers of wanneer het niet zeker is of de werkzaamheden zullen aanhouden (projectmatig). Steeds vaker zijn er bedrijven die naast de flexibele krachten ook de vaste medewerkers op de payroll zetten om zodoende de gehele personeelsadministratie te kunnen uitbesteden en zich meer op de corebusiness te kunnen richten.

Wilt u weten wat wij voor uw organisatie kunnen betekenen? Vraag dan direct meer informatie op!